Afmelden

De leden die in het komende seizoen géén lid meer kunnen of wensen te blijven, worden verzocht zich tijdig  schriftelijk of via mail af te melden. Dit kan door het afmeldingsformulier (dat jaarlijks wordt rondgemaild in het najaar) in te leveren vóór 31 december. 

De leden die zich vóór 31 december NIET hebben afgemeld en ná ontvangst van de nota van de contributie te kennen geven toch géén lid meer te blijven, zijn voor het lopende seizoen VERPLICHT de bondscontributie (momenteel ca. € 18,50) te betalen.

Het bestuur moet zich zo streng opstellen, omdat de vereniging de contributie voor de KNLTB van ieder lid moet voorschieten en deze pas later via de eigen contributie terug ontvangt.

Locatie TC Vogelvlucht   Elzenstraat 3
4581 AW Vogelwaarde Plan een route
TC Vogelvlucht© 2021 BlueMask