Baanreglement TC Vogelvlucht

• Alleen leden van Tennisclub Vogelvlucht hebben toegang tot de tennisbanen.
• Bij het betreden van de tennisbanen is het dragen van TENNISSCHOENEN verplicht.
• Het is verplicht om na het tennissen de banen te SLEPEN (UITGEZONDERD BIJ REGEN) volgens de volgorde op de baanbordjes.
• Onze verlichtingsinstallatie mag branden tussen 17:00 uur en 23:00 uur.
• Indien de kantinedienst niet aanwezig is, dient men zich voor het aandoen van de verlichting te wenden tot een bestuurslid.
• Na gebruikmaking van de kleedlokalen dienen deze in goede/schone staat te worden achtergelaten.
• Veroorzaakte SCHADE aan tennisbanen en clubgebouw dient door de veroorzaker te worden gemeld!
• ZONDER lidmaatschap vervalt het recht van spelen!!
• Het is wel toegestaan met één of meerdere INTRODUCÉES (familieleden, kennissen) te tennissen.
• De kosten als lid voor het tennissen met INTRODUCÉES bedragen € 5,00 per uur per baan en dienen te worden voldaan met een max van 3x per seizoen.
• Men kan alleen dan van te voren een baan reserveren, indien minstens één speler op het clubterrein aanwezig is.

Het BESTUUR is gerechtigd het gebruik van de banen te regelen voor het houden van toernooien, competitie, tennisles, enz. Het bestuur doet hiervan zo tijdig mogelijk mededeling door middel van een kennisgeving op het publicatiebord, een aanplakbiljet voor het raam of via een rondschrijven.
IN ALLE GEVALLEN WAARIN DIT BAANREGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST HET BESTUUR.

Locatie TC Vogelvlucht   Elzenstraat 3
4581 AW Vogelwaarde Plan een route
TC Vogelvlucht© 2021 BlueMask